Förbundsmöte 2011

Mer info följer senare.

Motion av förening insänds till förbundsstyrelsen senast den 1 augusti och motion av SDF senast den 1 september.