Björn Rasmussen ny ordförande i domarkommissionen - Svensk Fäktning

Björn Rasmussen ny ordförande i domarkommissionen

Björn Rasmussen är välkänd domare i Sverige och också FIE-domare med uppdrag senast vid kadett- och junior-EM i Porec.

I domarkommissionen finns för närvarande också följande ledamöter:

  • Birgitta Linde
  • Björn Thulin
  • Ulf Wikström

Styrelsen beslutade också att uppdra till domarkommissionen att förutsättningslöst diskutera eventuella förändringar av reglerna samt personsammansättningen i kommissionen och därefter eventuellt återkomma till styrelsen med förslag till förändringar.

Förbundsordförande Lars Liljegren kommenterar beslutet:

“Björn Lindholm, och domarkommissionen som helhet, har gjort en enastående insats sedan 2007, då Björn blev ordförande. Nu har vi många fler utbildade domare, som också uppträder och ser ut som domare. Tidigare dömde fäktarna ofta själva. Vi har en sammanhållen domarutbildning med ordning och reda.  Vi har fått många fler, och bättre, domare. Allt fler svenska domare får internationella uppdrag.

Björn personifierar på det här området Svenska Fäktförbundets försök att arbeta som ett seriöst specialförbund.

Björn Lindholm

När jag själv, på grund av min bakgrund, är ute bland andra specialförbund, bl.a. som mötesordförande vid årsmöten, hör jag ständiga diskussioner om hur domarna ska bli bättre.

Vi talar om en utvecklingstrappa för fäktare med 10 000 timmar från ungdom till världsfäktare. Träning är grunden för framgång. Domare, precis som fäktare eller andra idrottsutövare, blir bättre av träning. Långa uppehåll gör domare och fäktare sämre, inte bättre. Den som ska döma ska naturligtvis också träna regelbundet. Om detta borde vi alla vara överens.

I flera fall har domarkommissionen under senare år fått kritik för att de följer de regler vi har ställt upp. Nästan varje diskussion har konstigt nog handlat om hur vi ska sänka kraven, t.ex. genom att tillåta någon att göra ett längre uppehåll i dömandet, hitta någon egen utbildning eller liknande.

Björn har som person tvingats ta strider för denna sak. Där har han alltid haft mitt fulla stöd. Vi behöver fler ledare som står upp i stormen, när det blåser som värst.

Vi behöver flera och ännu bättre domare.”


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?