2014 – Viktiga nyheter från Kalendergruppen – Uppdaterad version

Vi vet att vi är sent ute. Inte minst eftersom man redan i februari måste boka lokaler m.m. inför kommande säsongs arrangemang. Bakgrunden till denna försening beror i hög grad på att man inom FIE har beslutat att göra stora förändringar inför den kommande säsongen. Detta gäller både juniorer och seniorer, vilket i förlängningen berör även de europeiska kadettarrangemangen. Kortfattat betyder det här att säsongen 2014-2015 internationellt kommer att se väldigt annorlunda ut jämfört med tidigare. Då FIE dessutom varit sena med att slutgiltigt fatta beslut om dessa förändringar har det varit omöjligt för kalendergruppen att publicera ens en preliminär svensk tävlingskalender i god tid.

Vi behöver nu arrangörernas hjälp. Studera först den bifogade filen. Denna innehåller en preliminär men mycket sannolik version av den internationella tävlingskalendern. Inkom därefter med de tävlingsdatum ni önskar för era respektive arrangemang under säsongen. För att vi inom kalendergruppen skall kunna presentera ett utkast till säsongskalender och för att ni som arrangörer i hygglig tid skall kunna boka tävlingslokal vill vi att ni senast måndagen den 10 februari 2014 skickar era önskemål till följande adress: [email protected]

Observera att den bifogade filen är uppdaterad 2014-01-23.

Under veckorna som följer efter den 10 februari kommer kalendergruppen att försöka sammanställa en tävlingskalender utifrån de önskemål som arrangörerna kommunicerat. I samband med detta kommer även Svenska Fäktförbundets Landslagskommitté att fatta belsut om vilka tävlingar som blir en del av det svenska uttagningssystemet under 2014-2015 samt vilka principer detta system kommer att följa.