Viktigt och brådskande för alla klubbar ang. Ophardt Online

Varje klubb måste omgående utse en (1) huvudansvarig Ophardtadministratör och vidta åtgärder enligt nedan. Läs noga.