Junior-SM 21-22 mars skjuts upp

Arrangören Göteborgs Fäktklubb meddelar att man beslutat att skjuta upp JSM som skulle ha arrangerats om en vecka.

I samråd mellan Svenska Fäktförbundet och tävlingsledningen för JSM har GFK:s styrelse beslutat om att tävlingen skjuts upp. Nytt datum för 2020 års JSM ber vi att få återkomma om.