Covid-19: Frågor och svar - Svensk Fäktning

Covid-19: Frågor och svar


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/fencingh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4379

(Senast uppdaterad 3 april 2020 kl 15.14)

Hittar du inte svaret du söker: Skicka ett mail till [email protected]

Svaret på frågor som är allmängiltiga för hela idrotten eller för samhället i stort kan du finna hos RF och Folkhälsomyndigheten:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/…

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber…

Frågor och svar

Fråga: Hur påverkar regeringens beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med 50 deltagare eller fler den fäktverksamhet som pågår i Sverige nu?

Svar: Alla föreningar och tävlingsarrangörer inom Svensk Fäktning följer redan Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De rekommendationer och underlag för riskbedömning som Folkhälsomyndigheten publicerat har inneburit att det i realiteten inte genomförs några allmänna sammankomster med så många deltagare. När Folkhälsomyndighetens  rekommendationer med anledning av den nya förordningen publiceras kommer Svensk Fäktning att följa dessa.


Fråga: Hur ska vi tänka kring vår träning?

Svar: Följ Folkhälsomyndighetens rekommendation som är klok och utförlig:

Gå till Folkhälsomyndigheten

Fråga: Varför vidtar inte Svenska Fäktförbundet starkare åtgärder än vad myndigheterna kräver? Det viktigaste just nu måste vara att begränsa smittspridningen. Förbundet borde ställa in alla tävlingar/ställa in föreningarnas verksamhet och träning under en period? Se hur de till exempel gör i Danmark och Norge.

Svar: Svenska Fäktförbundet är inte expert på smittspridning. Vi kan inte och vi ska inte göra något annat än att följa de ansvariga svenska myndigheternas råd och riktlinjer som bygger på en noggrann samlad analys av konsekvenserna för samhället. Det är till exempel inte vår roll att begränsa den grundlagsskyddade mötesfriheten mer än vad regeringen redan gjort utifrån ett väl genomarbetat underlag från Folkhälsomyndigheten


Fråga: Kan vi räkna med att det som står på hemsidan är det som gäller? Vi behöver klara besked för kommande tävlingar och vår verksamhet den närmaste tiden.

Svar: Situationen har hittills förändrats snabbt och alla behöver räkna med att det som gäller idag kan ha förändrats till imorgon. Svenska Fäktförbundet gör sitt bästa för att följa läget och hålla informationen uppdaterad men detta är ett extraordinärt läge där alla måste vara beredda på att förutsättningarna kan ändras. Försök att ta höjd för detta genom att löpande informera de ni leder och har ansvar för och genom att så långt möjligt skapa flexibilitet genom att till exempel välja avbokningsbara alternativ för hotell och resor.


Fråga: Förbundet borde besluta och ge riktlinjer för tävlingar och träning så att vi i föreningarna vet vad som gäller och så att vi gör likadant inom Svensk Fäktning.

Svar: Det har vi gjort och den samhällsinformation som vi hänvisar till är mycket tydlig. Men varje föreningsstyrelse och varje individ ställs i alla fall inför svåra beslutssituationer som måste lösas med omdöme, ansvarskänsla och kunskap om de faktiska förhållandena. Svenska Fäktförbundet är ett stöd men det är de som ansvarar för en förening eller ett arrangemang som har sådan kunskap att de kan fatta beslut.


Fråga: Hur ska det fungera med uttagningssystem och svensk ranking. Jag kan inte delta i viktiga tävlingar (eftersom jag tillhör en riskgrupp, har en mild luftvägsinfektion etc) och missar därför viktiga poäng i uttagningssystemet

Svar: Coronaviruset sätter den vanliga idrottsliga logiken ur spel. Alla inom Svensk Fäktning måste först och främst prioritera att följa de viktiga riktlinjer som gäller för att begränsa spridningen av coronaviruset och att inte utsätta någon för fara så att den idrottsverksamhet som finns är så säker som möjligt. Idrottsliga frågor måste i nuläget komma i andra hand. Samtidigt arbetar Svenska Fäktförbundet med att hitta bästa möjliga lösningar för hur svensk ranking bör anpassas utifrån de extraordinära förutsättningarna. Bland annat har landslagsledningen fattat beslut om att för  nävarande inte fördela rankingpoäng från de tävlingar som genomförs.


Fråga: Vilka internationella tävlingar har påverkats av coronaepidemin?

Svar: I en skrivelse från FIE redogörs för de tävlingar som skjutits upp och för att man räknar med att kunna genomföra dem på ett sätt så att OS-kvalet till Tokyo genomförs enligt plan. Bland annat har kadett- och junior-VM som skulle ha genomförts i Salt Lake City under första halvan av april skjutits upp på obestämd tid. Läs mer här

Om man söker på ”postponed” resp ”canceled” (amerikansk stavning) eller delar av dessa ord i Ophardt-kalendern kan man de vilka tävlingar som är uppskjutna/inställda (FIE, EFC, EVF och svenska).

Fråga: Vilka tävlingar på nationell nivå i Sverige har påverkats av coronaepidemin?

Svar: Följande tävlingar har skjutits upp på obestämd tid eller ställts in: Junior-SM som skulle ha genomförts i Göteborg 21-22 mars, S:t Erikscupen som skulle ha genomförts 29 mars i Stockholm, Svenska Fäktligan som skulle ha genomförts den 29 mars i Stockholm, Lingiaden som skulle ha genomförts 4 april i Ljungby, Härnö Cup som skulle ha genomförts den 4-5 april, Malmö Open som skulle ha genomförts  den 18-19 april, senior och veteran-SM som skulle ha genomförts den 26-26 april i Höganäs. Arrangörer och SvFF följer noggrant utvecklingen inför tävlingar under återstoden av säsongen.


Fråga: Vår förening har fasta kostnader i form av arvoderade eller anställda tränare eller lokaler som gör att vi är beroende av intäkter. Om vi behöver begränsa träningen nu får det konsekvenser för våra intäkter till hösten då vi erhåller LOK-stöd för vårens aktiviteter. 

Svar: När det gäller ekonomiska konsekvenser för idrotten finns det osäkerhet för fäktföreningar, framför allt vad som gäller om coronakrisen blir långvarig. Riksidrottsförbundet har publicerat en del klarlägganden i en artikel: Idrottsföreningar ska inte drabbas av att ställa upp. Där klargör RF att totaltbeloppet för LOK-stöd från RF kommer att vara oförändrat. Om alla föreningar redovisar färre aktiviteter för våren ökar ersättningen per aktivitet och allt annat lika kan en given förening förvänta sig LOK-stöd på samma nivå som året innan. Man pekar också på möjligheten för de som har anställda att skjuta upp skatteinbetalningar. Samtidigt är det viktigt att påpeka att föreningar får aktivitetsstöd också från kommunerna och är beroende av att utövarna kommer tillbaka och att nya tillkommer för att upprätthålla sin verksamhet. Dessa dynamiska faktorer kan eventuellt ställa till ekonomiska problem, framför allt om coronaspridningen blir ett långvarigt problem. Just nu är osäkerheten stor och ingen vet och idrotten behöver förlita sig på att om ytterligare åtgärder behövs så kommer de att vidtas av stat eller kommun.

När det gäller tävlingsarrangörer har regeringen presenterat ett stöd på 500 miljoner kronor till stöd för föreningar och arrangörer inom idrotten som förlorat pengar på sina arrangemang. Dessa medel kommer att fördelas av Riksidrottsförbundet enligt de riktlinjer som som regereingen meddelar när risdagen fattat beslut.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?