Remiss: Uttagningskriterier 2020-2021 - Svensk Fäktning

Remiss: Uttagningskriterier 2020-2021

På grund av läget med Corona och den mycket ovissa situationen gällande både nationella och internationella tävlingar kan stora ändringar behöva göras i efterhand. 

KLL har i förslaget försökt att ta hänsyn både till uppkomna synpunkter från föreningskonferensen om Uttagningskriterier och Verksamhetskonferensen i samband med årsmötet. Ett särskilt förslag som inte har införts på grund av brist på resurser är frågan om fler internationella tävlingar i Svensk ranking eller fler chanser till att kvala kvalkrav till mästerskap på ECC/JVC. Här finns en budgetpost utanför landslagsbudgeten, domarkostnader, som i dagens mycket ansträngda budgetläge inte tillåter fler internationella tävlingar än som finns i nuvarande Svensk ranking. Den förening som i sin remiss föreslår fler internationella tävlingar att klara kvalkrav på bör alltså också skriva något om huruvida föreningens fäktare är villiga att ta den kostnaden själva eller om föreningen ser någon annan lösning på budgetproblematiken med ökande domarkostnader. 

Korrekturfel finns under punkten U17, det ska vara “Upp till fyra fäktare tas ut”, inte “tre” som det står i dokumentet. Detta kommer att korrigeras i slutversionen. 

Hela förfarandet med Uttagningskriterier ser för säsongen 2020-2021 ut så här. 

1. High Performance Manager (HPM) skriver förslag. 

2. Förbundskaptener (FK) och kansli lämnar synpunkter. 

3. HPM lämnar ny version till KLL efter FK:s och kanslis synpunkter. 

4. KLL antar ett förslag som skickas på tre veckors remiss. 

5. Alla berörda i Svensk fäktning som så önskar skickar in remisser. 

6. KLL antar ett färdigt dokument efter att ha tagit hänsyn till remisserna. 

Skicka in remiss senast den 22/5 till HPM [email protected]


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?