Kalender säsongen 2020-21 - Svensk Fäktning

Kalender säsongen 2020-21

Vad gäller säsongen 2020-21 så har Svenska Fäktförbundet för närvarande inga datum för den internationella tävlingarna, vilka nu inte förväntas komma igång förrän tidigast i januari 2021.

Vissa tävlingar kommer dock istället att arrangeras som nationella tävlingar.

Många svenska arrangörer bekräftat sina tävlingar med datum enl. bif. kalender (se alltid kommentar till vänster) om än med stort fokus på att minimera risken för smittspridning. Tidsprogram och logistik kan komma att se annorlunda ut jämfört med vad vi är vana vid.

Notera att SvFF har publicerat ”Regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning vid fäkttävlingar”.

En preliminär kalender bifogas här, i vilken de internationella tävlingarna – när vi inte har annan information – finns inlagda samma vecka som förra säsongen.

För att kompensera för det – sannolika – bortfallet av internationella tävlingstillfällen i höst uppmanar vi alla föreningar att se över möjligheten att arrangera ytterligare tävlingar, klubbmöten, landskapsmatcher, etc. Förutom säkerhetsbestämmelser och licenskrav har föreningarna stor frihet att hitta kreativa lösningar.

För att diskutera lämpliga datum för ytterligare tävlingar, vänligen kontakta [email protected].


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?