Lektionsgivning 1 florett och värja - Svensk Fäktning

Lektionsgivning 1 florett och värja

Förkunskaper

Fäktträning i grupp 1 (SvFF) samt samt Grundutbildning för tränare (SISU)

Diplom

Alla godkända deltagare erhåller ett utbildningsintyg. De deltagare som också slutför SISU:s fortsättningsutbildning för tränare erhåller diplom som “Fäkttränare steg 1”.

Fördelning av platser

Antalet deltagare är begränsat till 18 och antagning kommer att ske i anmälningsordning.

Praktiska upplysningar

  • Utbildningsplats: Bosöns elitidrottscentrum, Lidingö
  • Inryckning: Fredag 6 augusti kl 09.00
  • Utryckning: Onsdag 11 augusti ca kl 14.00
  • Avgift: 8.000 kr per deltagare. Avgiften kommer att faktureras respektive deltagares förening.

Bidrag: Deltagarnas föreningar erhåller ett bidrag på 8.000 kr för varje deltagare som godkänns (för deltagare kommande utanför Stockholm ersätts även resekostnader på maximalt 2.000 kr).

Varmt välkommen med din anmälan!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?