Veteran-VM i USA i oktober

Veterankommittén tar tacksamt emot preliminära intresseanmälningar

Flera av oss undrar hur det ska bli med det planerade veteran-VM:et i USA som är tänkt att äga rum 4-10 oktober. 9/3 fick vi besked om att FIE:s veteran council sammanträtt och lyft frågan, varvid man beslutade att fortsätta arbetet med mästerskapet. I slutet av april kommer man ha ett nytt möte för att stämma av möjligheterna att genomföra det. Fram till dess får vi bara hoppas på en förbättring av världsläget.

Från dem amerikanska ledningen har vi fått information om att arbetet är i full gång och att tävlingens hemsida kommer att läggas upp inom de närmsta fyra veckorna. Man beräknar ha till sommaren kunnat pressa ner spridningen av Covid-19 .

Här ska beaktas att vi ännu inte vet vilka inreseregler till USA som kommer att gälla, vilka råd kring resor från UD som kommer att gälla och hur RF i höst tolkar rekommendationerna kring idrottsresor samt inte heller hur våra försäkringar kommer att gälla vid den tidpunkten. Vi får helt enkelt avvakta.

I veteran-kommittén är vi dock intresserade av vilka som skulle vilja åka på världsmästerskapet om det blir av i höst som planerat och ber därför alla som vill, att göra en ytterst preliminär intresseanmälan till [email protected]. Det räcker med att ange namn, klubb, ålderskategori (50+, 60+, 70+) och vapen. Man förbinder sig inte att åka. Uttagningskriterier detta väldigt speciella år måste vi få be att återkomma om liksom all nödvändig information som kommer att behövas. Just nu kan vi ingen mer information att ge.

Veteran-kommitténaaa