Uppdaterad version av regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning vid fäkttävlingar

Läs mer här!