Svensk Fäktning och vaccinpass

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett förslag på smittskyddsåtgärder att gälla från den 1 december.

Åtgärderna innefattar bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis.

Arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis måste enligt förslaget vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Åtgärderna ovan är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används. Dock måste en arrangör som använder vaccinationsbevis ha en rutin för hur bevisen ska kontrolleras. Rutinen ska finnas skriftligt och ska följas upp.

För idrotten handlar detta om tävlingar och uppvisningar och i antalet ingår inte utövare, funktionärer, säkerhetspersonal, etc.

Detta gäller alltså tillställningar med över 100 “deltagare” varvid i praktiken avses enbart publik. Utövare, domare och funktionärer räknas härvidlag inte som “deltagare”. Däremot bör medföljande som inte har en tydlig annan roll (coach, funktionär etc.) räknas så som publik och arrangören måste tillse att antalet sådana personer i lokalen samtidigt inte överskrider 100 stycken.

Svenska Fäktförbundet bedömer därför att dessa regeländringar inte har bäring på fäkttävlingar i Sverige, såtillvida att man inte avser locka 100 eller fler personer som publik eller medföljande som inte har en tydlig annan roll (coach, funktionär etc.).

Den 29 september 2021 togs Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 bort. Istället har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd till ovaccinerade vuxna. De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt.

– Det blir en tydlig begränsning för ovaccinerade personer eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. De kan smitta både de ovaccinerade och de vaccinerade eftersom inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, framhöll Johan Carlson, dåvarande GD på Folkhälsomyndigheten.

Fortsatt gäller dokumentet Svensk fäktning och covid-19 som ett tillägg till Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser under den tid svenska myndigheter har utfärdat riktlinjer med hänsyn till spridningen av covid-19.