Valberedningen informerar - Svensk Fäktning

Valberedningen informerar

Styrelseledamöterna vars mandat utgår vid nästa årsmöte har lämnat besked enligt följande

Otto Drakenberg, till förfogande för ytterligare en period om ett år

Ana Valero-Collantes, till förfogande för ytterligare en period om två år

Pia Björk, till förfogande för ytterligare en period om två år

Fredrik Eriksson, med viss tvekan till förfogande för ytterligare en period om två år

Disciplinnämndens ledamöter vars mandat utgår vid nästa årsmöte har lämnat besked enligt följande

Peråke Wiberg, till förfogande för ytterligare en period om två år

För valberedningen innebär detta att minst en manlig ledamot till förbundsstyrelsen skall nomineras på kommande årsmöte och en suppleant till disciplinnämnden skall nomineras.

Enligt våra stadgar gäller följande för förbundsstyrelsen:

Förbundsstyrelsen, som är Förbundets högsta beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat, består av ordföranden samt åtta övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 

Enligt våra stadgar gäller följande för disciplinnämnden:

Disciplinnämnden består av ordförande, två övriga ledamöter jämte två suppleanter. Nämndens ordförande ska ha avlagt juridisk examen och bör ha erfarenhet som lagfaren domare. Av de två övriga ordinarie ledamöterna skall minst en och av de två suppleanterna ska också minst en ha avlagt juridisk examen. Ledamöter och suppleanter väljs för en period om två år.

Något krav på lika fördelat mellan könen finns inte för disciplinnämnden. Valberedningen strävar efter en mer jämn fördelning. Den som föreslås skall helst avlagt juridisk examen, erfarenhet som lagfaren domare är positivt men inget krav. Valberedningen strävar efter att bibehålla den höga standarden på disciplinnämnden.

Förslag på ledamöter skall skickas till valberedningens mailadress, [email protected] snarast möjligt

Enligt stadgarna är det förbundets klubbar som är ålagda att nominera personer till förbundets förtroendeposter. Men valberedningen tar med värme även emot förslag eller idéer på personer från enskilda medlemmar. Läs mer om detta här

Sista dagen för nomineringar är två månader före årsmötet, den 9 januari 2022. 

Är du intresserad av hur valberedningens arbete går till eller har andra frågor? Frågor och svar från valberedningen återfinns här: (HYPERLÄNK). Undrar du något annat du inte fått besvarat? Kontakta valberedningen på [email protected]

Valberedningen


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?