Kallelse till årsmöte med verksamhetskonferens i Svenska Fäktförbundet

Svenska Fäktförbundets årsmöte äger rum söndagen den 13 mars kl 13.00.

Dagen före årsmötet, lördagen den 12 mars, kommer en verksamhetskonferens att genomföras.

Såväl årsmötet som verksamhetskonferensen kommer att genomföras digitalt. Information om anmälningsförfarande och röstlängd kommer att publiceras under januari.

Val

Valberedningen har publicerat resultatet av sin sondering med de förtroendevalda inom förbundet vars mandattid utgår. Läs informationen här

Förslag till valberedningen ska enligt stadgarna ha inkommit senast två månader före årsmötet. Förslag kan lämnas antingen via e-post till valberedningen eller via formulär. Mer information och kontaktuppgifter finns via denna länk.

Valberedningens förslag ska lämnas senast en månad före förbundsmötet.

Motioner

Motioner till årsmötet kan inlämnas av förening eller SDF (specialidrottsdistriktsförbund). Motion av en förening ska inges till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Förbundsstyrelsen kan därefter remittera motionen för yttrande till berört SDF. Motion av SDF inges till förbundsstyrelsen senast den 15 februari.

Svenska Fäktförbundets stadgar