Kallelse till årsmöte 13 mars - anmäl ombud senast 8 mars - Svensk Fäktning

Kallelse till årsmöte 13 mars – anmäl ombud senast 8 mars

Svenska Fäktförbundets årsmöte 2022 äger rum söndagen den 13 mars kl 13.00.

Röstlängd finns här:

Anmälan av ombud till årsmötet görs senast den 8 mars av ordförande eller firmatecknare via denna länk:

Anmälan till årsmöte

Dagen före årsmötet, lördagen den 12 mars, planeras en verksamhetskonferens. Såväl årsmötet som verksamhetskonferensen kommer att genomföras digitalt. Program och länk till anmälan till verksamhetskonferensen finns här.

Val

Valberedningen har publicerat resultatet av sin sondering med de förtroendevalda inom förbundet vars mandattid utgår. Läs informationen här

Förslag till valberedningen ska enligt stadgarna ha inkommit senast två månader före årsmötet. Förslag kan lämnas antingen via e-post till valberedningen eller via formulär. Mer information och kontaktuppgifter finns via denna länk.

Valberedningens förslag ska lämnas senast en månad före förbundsmötet och kommer att publiceras inom kort.

Motioner

Motioner till årsmötet kan inlämnas av förening eller SDF (specialidrottsdistriktsförbund). Motion av en förening ska inges till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Förbundsstyrelsen kan därefter remittera motionen för yttrande till berört SDF. Motion av SDF inges till förbundsstyrelsen senast den 15 februari.

Svenska Fäktförbundets stadgar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?