Tränarprogrammet på GIH - Svensk Fäktning

Tränarprogrammet på GIH

GIH utvecklar möjligheter i Tränarprogrammet                        

GIH tilldelar från och med hösten 2022 en tredjedel av platserna på tränarutbildningen till sökande med idrottsliga meriter, tränarmeriter och utbildningar med relevans för tränaryrket.

Denna kvot på en tredjedel av platserna möjliggör på ett bättre sätt än tidigare för sökande med kopplingar till olika SF att få plats på tränarprogrammet. I en dialog med er inom idrottsrörelsens olika Specialidrottsförbund önskar vi samtidigt utveckla möjligheter för er att ta ett kompletterande utbildningsansvar för de studenter som har koppling till er. Denna utvecklingsmöjlighet kan och får inte vara ett krav från GIH men är en god möjlighet att samverka kring studentens tränarutveckling och en möjlighet till ett mervärde för ett SF med att skräddarsy ytterligare förkovran för ”sina” studenter.

Tre utbildningar i en

Sedan några år tillbaka har dessutom professionsmöjligheter utvecklats för tränarstudenterna på GIH. Efter den treåriga studiegången kan studenten söka en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på tre terminer.  Med påbyggnad av KPU kan studenten få examen som lärare i ämnet idrott och hälsa samt söka utökad behörighet att få undervisa i ämnet Specialidrott på gymnasiet.

För er som vill veta mer, kontakta studierektor Dan Wiorek, [email protected] .

Ansökningstiden är mellan den 15 mars och den 15 april.

Läs också på GIH´s hemsida https://gih.se/kurswebb/program-och-kurser/tranarprogrammet


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?