Kallelse till extra årsmöte den 24 april kl 19:00 - Svensk Fäktning

Kallelse till extra årsmöte den 24 april kl 19:00

Svenska Fäktförbundets årsmöte den 13 mars beslutade att avhålla ett extra årsmöte den 24 april kl 19:00 för att då behandla verksamhetsplan och budget för 2022. Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i IdrottOnline per den 31 december 2021. Ombud annan än ordförande skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Varje person kan inneha max två röster.


Anmälan till det extra årsmötet görs här.

Den preliminära röstlängden finns här.

Till mötesordförande kommer att föreslås Per Palmström.

Handlingar kommer att publiceras på fenicng.se senast två veckor före mötet.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?