Enkät om fäktning för äldre - Svensk Fäktning

Enkät om fäktning för äldre

Idrott för äldre är en fråga som riksdag och regering blir alltmer intresserade av ur folkhälsosynpunkt. Riksidrottsförbundet har ett uppdrag som syftar till att åstadkomma ett statligt LOK-stöd för personer från 65 år (65+), något som redan finns på kommunal nivå i många fall.

Svenska Fäktförbundet genomför inom ramen för RF:s aktiviteter en kartläggning av hur verksamheten  för äldre ser ut i landets fäktföreningar. Syftet är att identifiera verksamhet och eventuella behov eller möjligheter. I ett senare skede kan det bli möjligt att genomföra ett eller flera pilotprojekt i föreningar.

Som ett första steg vänder vi oss till föreningar och enskilda och ber er besvara en kort enkät. Syftet är att försöka få en samlad bild av läget vad gäller fäktning för äldre i föreningar. Vi vill också gärna ha kontakt med de som är intresserade av verksamhet för äldre.

Enkäten handlar om fäktning för äldrefäktare. Med äldre menar vi personer äldre än 50 år. Vi tror att det är viktigt att få en bild av situationen i något yngre åldrar även om fokus ligger på 65+.

Projektansvarig inom Svenska Fäktförbundet är Emma Sundberg, [email protected]

Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/LPD6ZPL


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?