Handlingsplan för LUGI - Svensk Fäktning

Handlingsplan för LUGI

En utredning som Svenska Fäktförbundet tillsatt har under våren granskat verksamheten inom LUGI Fäktförening. Utredningens slutsats är att händelser som inträffat inom föreningen brutit mot idrottens värdegrund och Barnkonventionen. Svenska Fäktförbundet har, bland annat med utgångspunkt i föreningens beskrivning av planerade åtgärder, förelagt LUGI en handlingsplan som ska genomföras under våren och vara avslutad senast den 30 september 2022.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?