Sommarhälsning från valberedningen - Svensk Fäktning

Sommarhälsning från valberedningen

Här kommer en sommarhälsning från Svenska fäktförbundets valberedning, som liksom förra året består av ordförande Christian Lindquist, medlemmarna Angela Toscano och Philip Wallenius, samt suppleant Vendela Runold. 

Nästkommande årsmöte för förbundet kan kännas långt bort, men valberedningen uppmuntrar klubbar, distrikt, aktiva och funktionärer att redan nu börja fundera på möjliga kandidater till nästkommande års förtroendeposter inom förbundet. I synnerhet söker vi inför nästkommande verksamhetsår personer med juridisk kompetens. 

Valberedningen ska ge förslag på förtroendevalda till årsmötet, och vi har på så sätt ett ansvar för att hitta kandidater med rätt kompetens som på ett bra sätt kan företräda Svenska fäktförbundet och se till att svensk fäktning utvecklas i en positiv riktning. Klubbar och distrikt har rätt att nominera personer till poster, och för att se till att valberedningens förslag utgår från fäktsverige i stort har enskilda också möjlighet att komma med förslag på personer eller själva lämna in intresseanmälan. Lite mer information om valberedningens arbete hittar ni här: https://fencing.se/svenska-faktforbundet/glod/kontakta-valberedningen/ 

Vi ser fram emot att ha kontakt med klubbar, distrikt och aktiva medlemmar för att prata om behov och möjliga kandidater under månaderna som kommer! Kontakt med valberedningen tas lättast via mejladressen [email protected]

Vänliga hälsningar från valberedningen 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?