Rapport från EFC-kongressen Antalya 2022

I samband med europamästerskapen genomfördes Europeiska Fäktförbundets (EFC) kongress. Svenska Fäktförbundets vice ordförande Ana Valero-Collantes är ledamot i EFC:s exekutivkommitté. Svenska ombud var Pia Björk och Daniel Lazer. Nedan följer ett sammandrag av deras rapport.

Ordförandeskapet under kongressen sköttes stadgeenligt av generalsekreterare Jacek Słupski efter att EFC president Stanislav Pozdnyakov avsatts under den extraordinära kongressen 31 maj 2022. Totalt var 42 europeiska förbund representerade, däribland Ryssland, Belarus samt Ukraina.

EFC-kongressen i Antalya 2022

Ryssland, Belarus och kriget i Ukraina

Medlemmarna i Nordiska Fäktunionen (Sverige, Norge, Danmark, Island, Finland, Estland, Lettland och Litauen) hade lämnat in ett gemensamt förslag om att skapa förutsättningar i EFC:s stadgar för att stänga av ett medlemsförbund under vissa omständigheter. Dessutom föreslogs att Ryssland och Belarus skulle stängas av tillsvidare utifrån dessa regler. Förslagen röstades dock ned i slutna voteringar med förhållandevis stor majoritet. Många östeuropeiska ledamöter under mötet betonade vikten att hålla ihop som fäktfamilj, en åsikt som synbarligen delades även av en del federationer i Västeuropa. Den ryska invasionen av Ukraina fördömdes dock tydligt av flera talare.

Övriga beslut

  • EFC inför en tränarlicens och följer därmed efter FIE som fattade samma beslut 2019. En tränarelicens för medföljande coacher på europeiska tävlingar.
  • Ett flertal ändringar till texten av EFC statuterna antogs, dock inte kapitlet 2.5 som ämnade klarlägga formerna för uteslutning eller avstängning av nationella fäktförbund (se ovan om det nordiska förslaget som i något förändrad form även lagts fram av exekutivkommittén).
  • Kongressen beslutade att den U14-serie som under ett antal år genomförts som försöksverksamhet nu ska bli permanent. Svenska Fäktförbundets styrelse har beslutat att en U14-serie på europeisk nivå är oförenlig med svensk idrotts riktlinjer för barn- och ungdomsidrott och strider mot Svensk Fäktnings utvecklingsmodell, vilket tydligt markerades av Pia Björk i ett inlägg.
Svenska Fäktförbundets förstedelegat Pia Björk vid EFC-kongressen i Antalya.

Kommande mästerskapsarrangörer

  • U17- & U20-EM: Tallinn, Estland 18-23 februari 2023
  • U23-EM 2023: Ingen arrangör utsedd då kongressen beslöt att upphäva beslutet om att tilldela staden Arzamas i Ryssland detta mästerskap
  • EM 2023: De officiella europamästerskapen är European Games i Krakow , Polen, 25-30 juni 2023
  • Senior-EM 2024: Basel, Schweiz
  • Senior-EM 2025: Genua, Italien

Extrakongress

En extraordinär kongress kommer att utlysas under hösten för att välja ny EFC president.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?