Informationsmöte 1/9 om förändringarna i domarsystemet - Svensk Fäktning

Informationsmöte 1/9 om förändringarna i domarsystemet

Säsongen 2022-23 innebär relativt stora förändringar vad gäller domarverksamheten inom svensk fäktning. Pliktdomarstystemet avskaffas på SM-tävlingar, utbildningen centraliseras och mycket annat.

Domarkommissionen (DK) bjuder därför in alla intresserade till ett informationsmöte om “Domarsystem 2022”

Informationsmöte arrangeras av DK, och är ämnat att förklara ändringarna i domarsystemet vilka börjar gälla under säsongen 2022/2023.

Man kommer att berätta om tankarna bakom de ändringar som gjorts och hur tävlingsarrangörer kan använda nya förutsättningar för att säkerställa rätt antal och rätt kompetens av domare på sina tävlingar.

Vidare presenteras också hur är det tänkt med alla utbildningar och utvecklingstrappa för alla domare samt rutiner för domare som har ambition att döma internationellt.

En intressant kväll för många!
Tävlingsarrangörer, Klubbledare, Domare, och andra engagerad inom Svensk Fäktning är välkomna!

Möte kommer arrangeras online (Teams) den 1/9 med start kl 20.30.

Använd denna länk till att ansluta.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?