Möjligheter att söka stöd för föreningar

Staten har skjutit till extra medel för att hjälpa idrotten att komma igång igen efter covid-19. Svenska Fäktförbundet fördelar medel för att stödja genomförandet av projekt som bedöms som angelägna för föreningarna.

Syftet med “Projektstöd IF återstart” är att stimulera en uppstart av verksamheten efter coronapandemins effekter. Stödet ska säkerställa att idrotten ska ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar, ett starkt ledarskap och en framgångsrik elitidrott i enlighet med Strategi 2025.

Svenska Fäktförbundet har beslutat att föreningar kan ansöka om stöd för följande aktiviteter under 2022:

  • Förbättrad administration i föreningen: Kivra och Lexly
  • Ny webbplats: Fäktklubben.se
  • Idrottsutveckling i föreningen genom Athlete Analyzer
  • Trygg fäktning i föreningen
  • Återstart förening

I början av hösten genomförs ett antal informationsträffar för alla föreningar om de olika projekten.

Mer om projekten och infoträffarna finns att läsa här


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?