Alla regeländringar från FIE-kongressen

Kongressen genomfördes den 25 november och ett referat finns här: Internationella Fäktförbundets kongress 2017.

Omfattande omstrukturering

Kongressen antog en omstrukturering  av regelböckerna ”o” (Règlement d’organisation) och ”t” (Règlement technique). Även om inget av innehållet egentligen har ändrats är detta den mest omfattande regelreformen inom fäktsporten sedan 1996, då reglementet fick en ny struktur. 

Om du har behov av att kunna hitta snabbt i reglementet rekommenderas att du lägger juldeckaren åt sidan en stund under helgerna och tittar igenom det nya reglementet. Tänk också på att det kommer att ta ett tag innan alla ställen där hänvisning sker till enskilda paragrafer i reglementet blir uppdaterade. Till exempel heter den klassiska ”straffpocketen” som sammanfattar alla regelöverträdelser och bestraffningar numera t.170.

Länkarna till reglementet finns på FIE:s webbplats. Direktlänkarna är:

Organisation Rules (eng) Règlement d’organisation (fra)

Technical Rules (eng) Règlement technique (fra)

Under det närmaste året planeras en omstrukturering av även av ”m” (Règlement de matériel).

Viktiga regelförändringar

Här räknas de viktigaste regelförändroingarna upp, Observera att en fullständig lista finns i pdf-dokumentet nedan.

Fylla i resultat i pouleprotokoll

Resultat ska numera noteras V-n. V (victoire) för den vinnande fäktaren och n= antalet utdelade stötar för den förlorande. Om matchen avgörs genom tidens utgång eller lottning ska man skriva VN-n, där N står för det antal stötar vinnaren utdelat. Det som inte ska tillämpas längre är att skriva D (defaite) i förlorarens ruta.

Fäktare som inte fullföljer tävlingen (från nästa säsong)

För fäktare som inte fullföljer ska anledning numera anges i resultatlistan. Reglerna om huruvida fäktaren behåller eller förlorar sin placering i tävlingen är oförändrade.

Did not start (DNS): Fäktare som inte är på plats när tävlingen börjar eller som inte fullföljer pouleomgången.

Excluded (EXCL): Fäktare som får svart kort 

Did not finish (DNF): Fäktare som inte fullföljder under direktelimineringsfasen

Krav på FIE-domare på satellittävlingar

Enbart FIE A- eller B-domare får nu döma satellittävlingar. Alla domare ska anmälas senast sju dagar innan på FIE:s webbplats.

Ändring av poängsystemet (från nästa säsong)

Placeringar ned till 256 ska ge poäng. Syftet är att förfina FIE:S världsranking.

Inga pliktdomare till veteran-VM

Deltagande nationer behöver inte längre medföra domare utan det blir arrangörens ansvar. Samtidigt ökar startavgifterna. Motsvarande förslag för juniorvärldscuperna avslogs.

Florettregeln om axelinversion avskaffas igen

Efter bara ett år avskaffas regeln att det är förbjudet att vända icke vapenförande axel framför den vapenförande.

Maximalt fem (5) minuter för skadeavbrott

Tiden för behandling av skada reduceras på alla tävlingar till fem minuter. Alla skadeavbrott måste från nästa säsong noteras på poule-, DE- eller lagmatchprotokollet med angivande av skada och lägga in i tävlingssystemet så att inte samma skada kan behandlas två gånger under samma tävling.

Krav på extra säkerhetsband för masker med metallplös

Kravet på hållfasthet förstärks gällande det elastiska nackbandet som redan är obligatoriskt. Se separat artikel på fencing.se

Nya bröstskydd

Nya bröstskydd blir obligatoriska. Se separat artikel på fencing.se