Ändringar uttagningskriterier 2018-19

Förändringarna rör uttagning till senior-EM och senior-VM och innebär ytterligare utrymme för uttagning på bedömning. 

Uttagningskriterierna finns att läsa i sin helhet under fliken ”Landslag”.