Anmälan av pliktdomare i Ophardt Online

Anmälningstiden till Aramis Cup i Helsingborg går ut onsdagen den 13
november. De som anmäler fäktare dit ska även göra domaranmälan
samtidigt.

Kolla att pliktdomare/pliktdomaravgifter anmäls rätt dag och på rätt vapen.

Klubbarna rekommenderas att ha sista anmälningsdag inom klubben i god tid före anmälan av fäktare och domare ska göras.
De som använder funktionen föranmälan i Ophardt Online kan lägga in egen tidsgräns.