Anmälan till SvFF:s årsmöte 14/3


Svenska Fäktförbundet avhåller sitt årsmöte den 14 mars med start kl 13.00. Mötet hålls i MS Teams. Nedan finns länk till anmälan.

Tiil årsmötet har varje förening ett antal ombud enligt den preliminära röstlängden.

Klicka här för att göra anmälan!

Årsmötet 2021 genomförs i MS Teams. Länk kommer att skickas ut per e-post till de anmälda. Vid anmälan måste e-post och mobilnummer anges till alla ombud.

Anmälan till verksamhetskonferensen 13-14/3 görs separat via denna länk.

Anmälan till årsmötet ska göras av föreningens/distriktets ordförande eller annan firmatecknare och anmälan räknas därmed också som en fullmakt för ombudet som vidimeras i och med att röstlängden justeras i början av årsmötet.

Varje individ kan rösta för en eller för två röster (måste anges vid anmälan). En individ kan ha en röst vardera för två olika organisationer men dessa måste då tillhöra samma distrikt.

Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.

Välkomna!