Anmälda Veteran-EM Cognac 2019

Följande personer är noterade som startande enligt den registrering som gjorts av var och en från anmälningsformuläret på fencing.se. Finns det någon som menar sig ha gjort en anmälan utan att hitta sitt namn och vapenklass här? Om så är fallet måste ni genast kontakta Leonard Lund på kansliet, leonard.lund@fencing.se. Absolut sista registreringsdag hos tävlingsarrangören är den 29 april. Kontrollera gärna även er registrering på tävlingens sida:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/147p24CjN7E4wpUPGcS66GY39N4x81oHl1Eua_kvsHlM/edit#gid=4326287

Göran Elfverson Värja
Nicklas Mårtensson Värja
Frederik Lundborg Sabel
Peter Barvestad Värja
Jeannette Runold Värja
Carl-Johan Wiman Värja
Pia Albertson Värja
Per Sandgren Värja
Urban Engström Värja
Marcus Rönnmark Värja
Nils Viklund Värja
Markus Aglander Värja
Kerstin Warvsten Värja
Rikard Ekman Värja
Rikard Ekman Sabel
Dev Malhotra Värja
Marcus Rönnmark Värja
Anton Lundqvist Sabel
Mikael Fransson Värja
Per Svensson Värja
Johan Eriksson Sabel
Richard Larsson Värja
Fredrik Sjödahl Värja
Katarina Modin Värja
Richard Larsson Värja
Mathias Elmfeldt Värja
Mathias Elmfeldt Florett
Thomas Åkerberg Florett
Thomas Åkerberg Värja
Carl-Henrik Wendt Värja
Maria Brolin Värja
Henning Österberg Värja
Stefan Jansson Sabel
Martin Hellquist Värja
Joar Swenning Värja
Jonas Billing Värja
Jan Tivenius Värja
Oscar Carlberg Värja

Kerstin Warvsten och Leonard Lund