Anmälningsläge SAF-Pokalen och Rehbinderska priset

I syfte att bereda så många svenska fäktare som möjligt tillfälle att delta i en tävling på hemmaplan mot internationellt motstånd har SvFF beslutat att godkänna de anmälningar som skett för sent och anmälningar från personer som saknar FIE-licens vid sista anmälningsdag. 

Förutsättningen för att man ska kunna vara med är dock att FIE-licens är löst senast 31 december

Vi uppmanar också alla deltagare att vara uppmärksamma på att särskilda regler gäller för avanmälan till FIE-tävlingar.

För sen anmälan

Följande fäktare har anmält sig för sent. SvFF har efter prövning beslutat att tillåta deltagande och anmälan.

Frida Holm, FmFK
Fredrik Johnsson, DIF
Lars Lindblad, FFF
Eivind Vogel-Rödin, SAF

Saknar FIE-licens

Följande fäktare har anmält sig i tid men saknar giltig FIE-licens. SvFF har efter prövning beslutat att tillåta deltagande och anmälan om licens löses senast 31 december. Om så inte sker förklaras anmälan ogiltig.

Göran Elfverson, UF
Joar Swenning, UF
Ivar Nelson, FKC
Elin Wikström, KFK
Daniel Zavala Svensson, SAF

För sen anmälan och saknar FIE-licens

Följande fäktare har anmält sig för sent och saknar FIE-licens. SvFF har efter prövning beslutat att tillåta deltagande och anmälan om licens löses senast 31 december. Om så inte sker förklaras anmälan ogiltig.

Johan Arvidsson, FmFK
Christofer Axelsson, FmFK
Rebecka Haendler, FmFK
Martina Hansson, FmFK
Filip Magounakis, FmFK

Mer info

Deltagare måste ha både svensk och FIE-licens. Det är inte möjligt att enbart beställa FIE-licens om man saknar svensk tävlingslicens. Information om att lösa licens:

http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/information-om-tavlingslicens/licens/

Lägg märke till att om du anmäler dig till en FIE-tävling förbinder du dig att betala böter på EUR 500 om du skulle utebli från start. Enda möjligheten att undvika böter är att ha ett skriftligt intyg från medicinskt behörig personal om skada eller sjukdom som förhindrar start eller om force majeure vad gäller till exempel resor mm.

Mer info om dessa regler finns här:

http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/allman-information/rutiner-for-anmalan-till-fie–och-efc-tavlingar/

Observera att SvFF:s kansli är stängt fram till den 7 januari.