Annan domarplikt vid Jönssons Pokal

Enligt Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser får tävlingsarrangörer välja system och principer för domarplikt, förutsatt att det anges i inbjudan. Enbart vid svenska mästerskap är det obligatoriskt att följa TB O.4-6.

Vid Jönssons Pokal i Malmö 12-13/12 har arrangören valt att ha domarplikt för antalet fäktare från respektive klubb sammantaget både individuellt och i lag. Om en klubb t.ex har tre fäktare som fäktar individuellt och sedan skall fäkta lag blir detta lika med 6 starter oavsett om de fäktar i samma lag eller i tre olika mixade lag.

Antalet domardagar som ska levereras framgår av inbjudan till tävlingen.