Ansök om LOK-stöd

Nyheter gällande LOK-stödet:

  • Åldersgränsen för LOK-stödet har höjts till 25 år.
  • Om man har två eller fler ledare vid en aktivitet ger det sex kronor extra per tillfälle.
  • Dispenser för att lämna in efter 25 februari lämnas inte.

Läs allt om LOK-stödet på svenskidrott.se