Använd e-post!

Idag är det många som – även i viktiga ärenden – kontaktar kansliets personal via sms eller någon chat-tjänst på sociala medier. Detta bör undvikas eftersom risken är stor att ett sådant meddelande försvinner i mängden. 

Istället bör all kontakt med kansliet (om inte annan e-postadress finns explicit angiven) ske via e-postadressen info@fencing.se. Denna adress läses av flera personer och ger en mycket bättre dokumentation av ärendet än FB-chat eller sms.