”Arbetet för ett ännu starkare förbund tar inte paus”

Svenska Fäktförbundets ordförande Lars Liljegren skriver i ett brev till föreningarna

”Vi har under två år haft en fin dialog med remisser och konferenser om vårt nya program ”Fäktningen inför framtiden”, som vi antog vid förbundsmötet i våras. Då beslutade vi också, att vi ska försöka hålla ihop förbundets och föreningarnas planering, så att vi i varje förening försöker ta ansvar för fler medlemmar, fler licenser och studietimmar samt ännu fler aktiviteter för barn och ungdom. 

Samtidigt har vi de viktiga frågorna om innehållet i ungdomsfäktningen, studiearbetet och tävlingsverksamheten. Av det skälet har vi i styrelsen tagit fram ett material som stöd för föreningarnas verksamhetsplanering.”

De närmaste månaderna träffas Svenska Fäktförbundet, landets fäktklubbar och distrikten på regionala konferenser. Under nästa år kommer styrelsens ledamöter att besöka samtliga föreningar för att diskutera verksamhetsplanering.

Nytt är också att varje förening har en kontaktperson i styrelsen.

I handlingarna nedan finns mer information om de regionala konferenserna och tankarna inför nästa års klubbesök.