Arbetsordning för Svenska Fäktförbundet

Arbetsordningen är en sammanslagning av flera enskilda styrdokument som funnits tidigare. Ur innehållet:

  • Attestordning
  • Befattningsbeskrivning generalsekreterare
  • Arvoden och ersättningar
  • Landslagskommittén
  • Instruktion grenledare
  • Landslagsledningens uttagningsråd
  • Kalendergrupp
  • Domarkommissionen

Arbetsordningen hittar du här:

http://www.fencing.se/om-svff/instruktioner-och-rutiner/arbetsordning/