Årsmöte i Stockholms Fäktförbund

Tid: Onsdagen 11 april 2018 kl. 18.00 Plats: United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Waterfront Building, plan 2, Stockholm. Vi vill att deltagarna anmäler sin närvaro till Johan Skierus (skierus@hotmail.com) i god tid före mötet. Vi önskar även att respektive förening meddelar vem som representerar föreningen på årsmötet. Se Inbjudan utskickad till respektive förening angående hantering av röstlängd. Med vänliga hälsningar, Marcus Rönnmark, Ordförande StFF