Avgift på 400 kronor vid sen anmälan till FIE-, EFC- och NM-tävlingar

Föranmälan till FIE-, EFC- och NM-tävlingar kan göras av fäktare, vapenledare eller föreningens anmälningsansvarige. Denna föranmälan ska göras senast 30 dagar före tävlingen via Ophardt Online.

Den slutliga anmälan görs därefter av Svenska Fäktförbundets kansli. (Detta gäller även SAF-pokalen.)

Ev. önskemål om anmälan senare än 30 dagar före kan enbart göras genom att fäktaren skickar e-post till info@fencing.se. Svenska Fäktförbundets styrelse har beslutat att från 2016-01-01 gäller att den som önskar bli efteranmäld till internationell tävling ska, för att förfrågan ska beaktas, betala en administrativ avgift om 400 kronor till SvFF. Betalning sker till Swish nr 123 269 49 58 eller bankgiro nr 124-7956.

Vid anmälan senare än 8 dagar före tävlingen tillkommer en avgift till FIE på 150 EUR. Vid anmälan senare än 5 dagar före är avgiften 250 EUR.

I den händelse att en sen anmälan (senare än 30 dagar före tävlingen) föranleder ytterligare svensk domarplikt är det den efteranmälde fäktaren som ska betala pliktavgiften (upp till 1000 EUR) alternativt rekrytera och ersätta en svensk domare med korrekt licens. Detta ska vara löst före det att anmälan kan göras.

Vi påminner också om att avanmälningar kan göras utan avgift senast 10 dagar före tävlingen. Avanmälan måste göras genom mail till info@fencing.se. Vid avanmälan senare än 10 dagar före tävlingen där skada, sjukdom eller force majeure inte kan påvisas kommer Svenska Fäktförbundet att få betala böter. Den uppkomna kostnaden faktureras den förening fäktaren tillhör alternativt fäktaren själv om denne gjort anmälan. Bötessumman är EUR 500 för FIE-tävlingar. Läkarintyg vid skada eller sjukdom ska snarast möjligt scannas och skickas till info@fencing.se. 

Rutiner för anmälan till FIE- och EFC-tävlingar

Manualer för föranmälan till FIE- o EFC-tävling i Ophardt Online