Endast yrkesutövande idrottare undantas

Den formulering som klargörs är nedanstående som  ingår i de lokala allmänna råden för följande regioner: Skåne, Blekinge, Jönköping, Halland, Västra Götaland, Östergötland, Örebro, Stockholm.

”Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.”

Detta allmänna råd gäller inte yrkesmässig idrott eftersom Folkhälsomyndigheten inte har laglig rätt att utfärda näringsförbud för enskilda yrken.

Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten har kommit fram till följande klarläggande av vad som är att anse som yrkesmässig idrott:

”Idrott för sådana utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen.”

  1. Båda villkoren måste vara uppfyllda
  2. Träffar (omfattar) inte:
  • utövare som lägger merparten av sin fritid på idrottsutövning
  • utövare som har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå för seniorer
  • juniorer eller motsvarande”

NIU

En annan fråga som varit aktuell är hur det allmänna rådet påverkar verksamheten inom de nationella idrottsutbildningarna (NIU). Riksidrottsförbundets bedömning är här att den verksamhet som sker inom ramen för skolämnet specialidrott inte påverkas. För annan träning, som sker utanför skoltid, gäller de lokala allmänna råden.

Läs mer om de lokala allmänna råden