​Biljetter till OS-fäkttävlingar

Svenska Fäktförbundet har fått möjlighet att genom FIE:s förmedling erbjuda biljetter till fäkttävlingarna vid OS i Rio. Antalet biljetter är inte fastställt men begränsat.

Vilka sessioner som finns framgår av bilaga nedan. Vid tilldelning av biljetter gäller följande villkor:

  • Mottagaren av dessa biljetter förbinder sig att inte sälja dem vidare.
  • Mottagaren av biljetterna förbinder sig att utnyttja dem.

Biljetterna kommer att delas ut av SvFF:s kontaktperson på plats i Rio.

För att anmäla intresse: Skicka in formuläret nedan ifyllt och undertecknat till info@fencing.se eller via vanlig post senast 7 mars. Alla uppgifter och underskrift är obligatoriska.