Brinner du för svensk landslagsfäktning?

Har du erfarenhet från svensk elitfäktning eller talangutveckling? Eller från motsvarande i annan idrott? Är du – eller har varit – tränare, ledare, elitsatsande fäktare eller annan idrottare? Vill du bidra och göra skillnad för elitutvecklingsverksamheten i svensk fäktning i tider av knappa resurser?

Svenska Fäktförbundet leds av en styrelse som har delegerat det operativa ansvaret till ett antal kommittéer. En av dessa är KLL, i vardagligt tal kallad landslagskommittén.

Till ledamöter i KLL och därefter kanske nominering till förbundsstyrelsen söker vi nu efter personer som dels har relevant erfarenhet, dels har ett positivt sinnelag och vilja att bidra där det senare kanske är viktigare än det förra.

Uppdraget innebär förutom månadsvisa sammanträden online ett visst – men begränsat – operativt arbete för svensk landslagsfäktning.

KLL ansvarar dels för organisationen av den operativa landslagsverksamheten, dels för förbundets stöd- och utvecklingsfunktioner. KLL beslutar bl.a om Svensk ranking och uttagningskriterier inför varje säsong samt fastställer uttagning av aktiva, ledare, tränare och övriga till internationella tävlingar och mästerskap.

Välkommen med din ansökan eller nominering av annan (tillfrågad) person till kll@fencing.se.