​Coronasmittan inom Svensk Fäktning: Ansvar, utgångspunkter och rekommendationer

Ansvarsfördelning

Varje specialidrottsförbund (SF) fattar beslut om åtgärder gällande Covid-19 efter förutsättningarna inom sin idrott. Svenska Fäktförbundet har följande ansvarsfördelning:

 • Svenska Fäktförbundet har ett direkt ansvar för aktiviteter som bedrivs inom förbundet, bland annat inom landslagen och i förbundets olika kommittéer samt för de anställda inom förbundet. Förbundet har ansvar för samordning och information till föreningar om Covid-19.
 • Föreningar fattar själva beslut om åtgärder inom sin verksamhet utifrån de förutsättningar som gäller för den föreningen. Detta gäller föreningens alla roller: träningens uppläggning, tävlingsdeltagande, tävlingsarrangemang.

Rekommendationer

Svenska Fäktförbundet lämnar följande allmänna rekommendationer till föreningar och alla aktiva inom Svensk Fäkning:

 • Alla inom Svensk Fäktning bör följa föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och rekommendationer från 1177 samt utrikesdepartementets rekommendationer. 
 • Gällande lagstiftning och de förordningar som beslutats av regeringen i syfte att begränsa spridningen av Covid-19 ska följas av alla individer och organisationer inom Svensk Fäktning.
 • Varje individ har ansvar för att bedöma situationen och agera för att undvika att öka risken för smittspridning i samhället.
 • Det är sannolikt att individer och föreningar kommer att göra olika bedömningar i olika avseenden under den period som smittspridning pågår. Det är väsentligt att olika bedömningar och individuella beslut behandlas och diskuteras med respekt. Fäktning är en ideell verksamhet som bygger på glädje och delaktighet. Så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gällande lagar och förordningar respekteras är det upp till individen att göra sina egna bedömningar.

Internationella tävlingar

Internationella Olympiska Kommittén har meddelat att de olympiska i Tokyo är uppskjutet ett år till den 23 juli 2021.

Internationella Fäktförbundet FIE har meddelat att alla tävlingar fram till och med 19 april skjuts upp på obestämd tid. FIE väntas under april meddela vad som händer med tävlingarna under återstoden av säsongen och hur fäktvärlden ska hantera de uppskjutna tävlingarna  Läs mer här

Europeiska Fäktförbundet EFC har meddelat att alla tävlingar fram till mitten av april har ställts in. Läs mer här

Den europeiska organisationen för veteranfäktning har meddelat att veteran-EM för lag har skjutits upp. Läs mer här

I nuläget finns ingen ytterligare information om senior-EM som ska äga rum i Minsk 16-21 juni. 

Utrikesdepartemnetet avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder fram till 15 juni. Läs mer här

Nationella tävlingar

Under återstoden av säsongen planeras följande nationella tävlingar. 

14-15 mars    Challenge Eugène Fillol, Stockholm Genomförs
14 mars Masthugget Cup, Göteborg Genomförs
21-22 mars Junior-SM, Göteborg Inställd
29 mars S:t Erikscupen, Swedish Fencing League Inställd
4-5 april

4 april

Härnö Cup-Norrlandsmästerskap, Härnösand

Lingiaden, Ljungby

Inställd
Inställd
18-19 april Malmö Open, Malmö Inställd
25-26 april Senior-SM, Höganäs Inställd
9 maj
9 maj
Masthugget Cup
S:t Erikscupen
Inställd
Inställd
16-17 maj Ungdoms-SM, Karlskrona Cup Inställd
30-31 maj Malmö International, Nordic Épée Championships Inställd

Den föreskrift som publicerades den 1 april 2020 innebär i praktiken att fäkttävlingar inte är möjliga så länge föreskriften gäller.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.; (PDF, 888 kB)

Möten

Från och med söndag 29 mars är allmänna sammankomster med 50 deltagare eller fler förbjudna enligt en regeringsförordning beslutad 27 mars. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m säger att  föreningar bör skjuta upp årsmöten och andra möten eller genomför dessa digitalt om det är möjligt.

Träning i föreningar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.  förändrar inte bedömningen att det är bra att idrotta och att det är viktigt att ungdomsidrotten fortsätter men följande riktlinjer ska följas:

 • Undvik närkontakt mellan utövare
 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Undvik trängsel, onödiga resor i samband med idrottsaktiviteter
 • Undvik omklädnad i allmänna omklädningsrum
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottande (till exempel för att delta i tävlingar)
 • Sätt upp information till medlemmar, personal och andra besökare (se t ex artikeln

  Informationsmaterial från myndigheter)

 • Planera den fysiska miljön och bestäm begränsningar så att trängsel undviks
 • Erbjud möjligheter för alla besökare att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud tillgång till handsprit

För fäktaktiviteter bör särskild uppmärksamhet ägnas hantering av utlåningsutrustning. Om möjligt är det lämpligt att sträva efter att deltagare som behöver utlåningsutrustning kan disponera den exklusivt under den tid coronautbrottet pågår..

Ekonomiska konsekvenser

När det gäller ekonomiska konsekvenser för idrotten finns det osäkerhet för fäktföreningar, framför allt vad som gäller om coronakrisen blir långvarig. Riksidrottsförbundet har publicerat en del klarlägganden i en artikel: Idrottsföreningar ska inte drabbas av att ställa upp

Mer information

Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
1177 https://www.1177.se/
Riksidrottsförbundet https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
RF Frågor och svar https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/