Dags att redovisa till SISU

Antalet anordnade utbildningstimmar i svensk fäktning är ett av våra nyckeltal samt en av de parametrar som påverkar RF:s bidrag till SvFF. Det är viktigt att alla lärgrupps- och kurstimmar redovisas. Vissa SISU-distrikt (Stockholm) vill ha redovisning nu, i mitten av december. Kontakta föreningens SISU-konsulent.