Dags att söka LOK-stöd

Det är viktigt att skicka in ansökan i tid – observera att enligt LOK-stödsföreskrifterna ska en sen ansökan avvisas, såvida inte föreningen kan visa på ursäktande omständigheter.

Tänk på att det inte räcker att bara närvaroregistrera aktiviteterna. Man måste öppna och skicka in ansökan även om föreningen närvaroregistrerar sina aktiviteter via IdrottOnline.

Aktiviteterna är inte redovisade till Riksidrottsförbundet förrän ansökan skickats in.

Ansökan görs via föreningens sida på IdrottOnline. Manual hittar man på den här sidan under LOK.

LOK-stödsansökan kan skickas in av person i föreningen som har någon av rollerna ordförande, kassör och LOK-stödsansvarig. 

Om ni behöver hjälp kan ni kontakta LOK-stödsgruppen måndag-fredag klockan 08.30-16.00 via telefon 08-699 61 50 (knappval 3) eller e-post till lok@rf.se

Hjälp finns också på denna sida:
http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/Hjalp/

RF:s LOK-stödsgrupp, www.svenskidrott.se e-post: lok@rf.se