Dispens från kravet på sabelhandske på SM 2016

Svenska Fäktförbundet rekommenderar alltid fäktare att välja den mest säkra utrustningen som finns tillgänglig på marknaden.

För ett antal år sedan skedde flera olyckor där sabelfäktare skadade sig allvarligt i handen. Därför utvecklades en handske som är godkänd av FIE och som håller standarden 800N. Vid internationella tävlingar är det krav att sabelfäktare använder sådan handske och från och med denna säsong gäller det kravet också vid svenska tävlingar.

Då risken är stor att alla sabelfäktare som är anmälda till SM i Kalmar 23-24/4 (totalt 40 stycken) inte känner till regeländringen och att det kan ta tid att få leverans, har Svenska Fäktförbundets styrelse beslutat om att tillfälligt göra undantag från denna regel. 

Undantaget gäller enbart Senior-SM 2016. 

På alla vapen gäller regeln att en fäkthandske ska vara hel, dvs. inte ha hål.