Distriktsdomarkurs värja i Nyköping

Kursen hålls under förutsättning att tillräckligt många anmält sig senast den 10 januari

Platsen är Rosvalla Event Center i Nyköping. Kursen börjar kl 10.00 på lördagen och avslutas vid lunchtid på söndagen. 

Kursledare är Björn Rasmussen och examination kommer att ske i samband med Challenge Eugen Fillol 11-12/3 i Stockholm.

Anmälan görs på e-post till per.bromee@gmail.com eller via telefon 0706-218302.

Kursavgiften är 200 kr som betalas efter bekräftad anmälan. Deltagarna förutsätts själva ha inhandlat ”Handbok fäktdomare” på fencing.se webbshop, ha läst igenom den före kursen samt ta med till utbildningen.

Övrigt som är viktigt att ha läst igenom före kursen är:

Välkomna!

Nyköpings FK
Per Bromée