Distriktsdomarkurs i Kalmar

Alla intresserade födda 2000 eller tidigare är varmt välkomna. Plats: Företagshuset, Stora Rörs Hamnplan 3, Stora Rör, Öland Program: Teori: Söndag 3 april kl 10.00 – 17.00 Examination: I samband med Malmö Open, Baltiska Hallen i Malmö den 9 – 10 april. Kursledare: Ulf Wikström Examinator: Björn Lindholm Anmälan: Namn, klubb, födelsedata och e-postadress skall vara oss tillhanda senast 27 mars till ulf.w@fencing.se Avgift: Kursavgiften 400:- sätts in på PG 10 85 10-9 i samband med anmälan. För frågor, kontakta undertecknad på telefon 073-322 06 65 eller på emailadress ovan. Välkomna! Ulf Wikström