Distriktsdomarkurs värja

Linköpings Fäktklubb bjuder i till domarkurs i Linköping lördagen den 27 januari 2018 kl. 09.00 – 17.00. Examination sker på Kungsbacka Masters den 3-4 februari. Utbildningen hålls i LFK:s lokal på Furirgatan 21 i Linköping. Kursledare är Birgitta Linde. Examinator är Stefan Clausen. Anmälan görs på e-post till warvsten@gmail.com. Anmälan görs omgående men senast undertecknad tillhanda den 5 januari 2018. Då skall även kursavgiften vara erlagd. Till denna e-postadress kan även frågor ställas. Kursavgift: 75 kr vilket inkluderar lunch och fika. Betalning sker till Linköpings Fäktklubbs bankgiro 5030-3361 eller Swish (Vårt nummer är 123 561 0191). Ange namn, klubb samt vad Domarkurs 2018. Kursdeltagaren förutsätts inhandla ett exemplar av ”Handbok Fäktdomare” i webbshopen på fencing.se, ha läst igenom den före kursstart och ta med den till utbildningen. Kontrollera om er klubb, SDF eller SISU stöder ert inköp av kurslitteratur. Övrigt som är viktigt att ha läst igenom före kursen är:
Reglementet: http://www6.idrottonline.se/ForsvaretsFK-Faktning/FMFaktreglemente/ (framförallt det som kallas ”tekniskt reglemente”) Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser: http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/tavlingsbestammelser/ Deltagarna uppmanas dessutom att stifta bekantskap med och öva på domargesterna i förväg.
Minimiålder: 15 år. Välkomna! Styrelsen för Linköpings Fäktklubb gm Kerstin Warvsten