Distriktsdomarkurs värja

Kursen hålls under förutsättning att tillräckligt många anmält sig senast den 1 februari. Kursdatum är 22 februari och 6 mars kl 18.30 vid båda tillfällena. Platsen är FFF’s lokaler på Döbelnsgatan 60.  Kursledare är Björn Rasmussen och examination kommer att ske i samband med Challenge Eugen Fillol 10-12/3 i Åkeshovshallen Stockholm. Anmälan görs på e-post till fs222@hotmail.com. Inge kursavgift tas ut. Deltagarna förutsätts dock i anslutning till anmälan jälva ha inhandlat ”Handbok Fäktdomare” i webbshopen på fencing.se, ha läst igenom den före kursstart och ta med den till utbildningen. Kontrollera om er klubb stöder ert inköp av kurslitteratur. Övrigt som är viktigt att ha läst igenom före kursen är: Reglementet: http://www6.idrottonline.se/ForsvaretsFK-Faktning/… (framförallt det som kallas ”tekniskt reglemente”) Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser:http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/tavlingsbestammelser/ Deltagarna uppmanas dessutom att stifta bekantskap med och öva på domargesterna i förväg. S:t Erikscupen 11 februari är ett bra tillfälle att öva sig i den praktiska delen. Välkomna! Styrelsen för Stockholms Fäktförbund