​Distriktsdomarkurs värja i Stockholm

Kursen hålls under förutsättning att tillräckligt många anmält sig senast den 1 februari. Kursdatum är 19 februari och 5 mars kl. 18.30-22.00 vid båda tillfällena. Teoriprov kommer skrivas fredagen den 15 mars (tid och plats meddelas senare). Platsen är FFF’s lokaler på Döbelnsgatan 60. Kursledare är Björn Rasmussen och examination kommer att ske i samband med Challenge Eugen Fillol 16-17 mars i Stora Mossen Stockholm. Anmälan görs senast den 1 februari till: marcus@lidingofaktklubb.se Ingen kursavgift tas ut. Deltagarna förutsätts dock i anslutning till anmälan själva ha inhandlat ”Handbok Fäktdomare” (endast senaste version) i webbshopen på fencing.se, ha läst igenom den före kursstart och ta med den till utbildningen. Kontrollera om er klubb stöder ert inköp av kurslitteratur. Övrigt som är viktigt att ha läst igenom före kursen är: Reglementet: http://britishfencing.com/governance/rules/fie-rules/ (framförallt det som kallas ”tekniskt reglemente”) Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser:http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/tavlingsbestammelser/ Deltagarna uppmanas dessutom att stifta bekantskap med och öva på domargesterna i förväg. S:t Erikscupen 17 februari är ett bra tillfälle att öva sig i den praktiska delen. Välkomna! Styrelsen för Stockholms Fäktförbund