Distriktsdomarkurs värja och florett i Malmö – INSTÄLLD

På uppdrag av Sydsvenska Fäktförbundet arrangerar Kalmar Fäktklubb distriktsdomarkurs i värja och florett söndagen den 5 april i Malmö med examen under Malmö Open den 18-19 april. Alla intresserade födda 2004 eller tidigare är varmt välkomna.

Plats: Malmö Gripens lokal på Älggatan 28, Malmö

Praktik: I samband med Malmö Open, Baltiska Hallen i Malmö den 18-19 april.

Examination: I samband med Malmö Open, Baltiska Hallen i Malmö den 18-19 april.

Kursledare: Ulf Wikström.

Examinator: Mads Vetli Hejrskov

Anmälan: Namn, klubb, födelsedata och e-postadress till domarkandidaterna skall vara oss tillhanda klubbvis senast 4 mars till e-mail ulf.wikstrom@me.com. GLÖM INTE att ange vilket vapen kandidaten ska döma upp för!

Avgift: Kursavgiften 300:-/kandidat sätts in på PG 10 85 10-9 i samband med anmälan. Avgiften betalas klubbvis. Glöm inte att söka bidrag från ert respektive SISU!

För frågor, kontakta Ulf Wikström på telefon 073-322 06 65 eller på ulf.wikstrom@me.com.