Dokumentation domarseminarium i Karlskrona

I samband med USM i Karlskrona ledde Stefan Clausen, ordförande i SvFF:s domarkommission, ett seminarium för alla närvarande domare. Presentationen från detta evenemang återfinns som nedladdningsbar pdf-fil nedan.

Lägg märke till att från nästa säsong gäller en del nya regler:

  • Tiden för dubbelstöt (blockeringstiden) ökar till 170 millisekunder på sabel. Detta innebär att alla apparater som används för sabel behöver uppgraderas och märkas som uppgraderade. Se nedan för FIE:s information om de riktlinjer som fastställts för denna process. 
  • Fram till den 31 december (och med viss sannolikhet permanent) gäller att fäktarna på sabel ska inta gardställning vid början av matchen och efter stöt med den bakre foten på gardlinjen.
  • Det blir återigen förbjudet att” invertera axlarna”, dvs att vända axeln för den icke-vapengörande axeln mot motståndaren.
  • På alla FIE-tävlingar måste apparatens tidtagning kunna återställas till tiden vid föregående uppehåll med en precision av en hundradels sekund.

Redan nu gäller följande regler:

  • Kabeln som förbinder metallvästen med masken på florett och sabel måste vara mellan 30 och 40 cm och rak (inte som en gammaldags telefonsladd). Isoleringen av kabeln får vara antingen vit eller genomskinlig.
  • Fäktmasken måste ha två av varandra oberoende fastsättningssystem (krav på nackband för Leon Paul-modeller).